Logo RAS - New

Logo RAS - New

July 8, 2015

Program Biodiesel Melaka Peringkat Jabatan Alam Sekitar Melaka


Program Biodiesel Melaka adalah projek komuniti hijau yang dimulakan oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk menguruskan sisa minyak masak dan menggalakkan penggunaan biodiesel dalam sektor pengangkutan.  Program ini telah dilancarkan oleh YAB Ketua Menteri Melaka pada 22 November 2011.  Tong minyak plastik untuk mengumpul bahan buangan minyak masak ditempatkan di kedai-kedai makan, restoran dan kafetaria di seluruh negeri ini. Minyak ini kemudiannya ditapis dan dicampurkan menjadi biodiesel yang mematuhi piawaian antarabangsa ASTM 6751. Program ini menyokong Rangka Tindakan Teknologi Hijau Negeri Melaka dan Dasar Biodiesel Negara.

JAS Melaka telah pun memulakan program mengumpul sisa minyak masak terpakai di pejabat sejak majlis pelancaran yang diadakan di JAS Melaka pada 2 September 2-13 yang lalu.  Sesi ceramah tentang program ini telah diadakan sebelum majlis pelancaran, ie pada 31 Julai 2013 yang lalu. Penceramah adalah En Ismail, konsultan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka.

JAS Melaka telah pun menjual sebanyak 136 liter sisa minyak masak terpakai sejak 2013 yang lalu.  Aktiviti ini masih dijalankan secara aktif sehingga kini.

OBJEKTIF PROGRAM

  • Untuk mengurangkan 'Carbon Footprint' dalam sektor pengangkutan di Melaka melalui penggunaan biodiesel pada kenderaan, penjana elektrik dan mesin.
  • Bagi mewujudkan kesedaran tentang kemudaratan kesihatan akibat penggunaan minyak masak kitar semula.
  • Bagi mewujudkan kesedaran mengenai isu-isu halal yang mungkin timbul daripada minyak masak kitar semula yang diperolehi daripada sumber-sumber yang tidak dapat dikenal pasti.
  • Bagi mewujudkan kesedaran mengenai keperluan bagi penjagaan alam sekitar akibat daripada pembuangan sisa minyak masak ke dalam longkang dan perparitan setempat.

PROSES PENGUMPULAN MINYAK MASAK

-Bagi pihak yang berminat untuk menyertai program ini boleh mendaftar secara online atau        mendaftar di Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. 

-Perbadanan Teknologi Hijau Melaka akan membekalkan tong minyak masak plastik untuk kutipan  sisa minyak masak.

-Peserta boleh menyimpan sisa-sisa minyak masak harian ke dalam tong yang disediakan sehingga  penuh.

-Perbadanan Teknologi Hijau Melaka akan mengutip tong sisa minyak masak dan diangkut ke depot  simpanan.

-Satu kad inventori akan disediakan untuk merekod jumlah kuantiti, tarikh dan masa dan akan  ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak peserta dan wakil Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. 


Segala Pertanyaan dan pendaftaran boleh disalurkan kepada :-

PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
Aras 3, Wisma Negeri,
Bandar MITC, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh ,
Melaka, MALAYSIA.

Tel : +606-3333 333 (samb 5247)
Fax: +606-2324764
Laman Web : www.melakagreentech.gov.my/biodiesel
Email: admin@melakagreentech.gov.my


JK Teknologi Hijau JASM

July 6, 2015

Bengkel Electronic Scheduled Waste Information System (e-SWIS) & Online Environmental Reporting (OER)

BENGKEL HANDS-ON SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU BUANGAN TERJADUAL: ELECTRONIC SCHEDULED WASTE INFORMATION SYSTEM
(e-SWIS) & ONLINE ENVIRONMENTAL REPORTING (OER)

ANJURAN JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI MELAKA

OBJEKTIF
      
a.        Menyampaikan mesej kepada pihak industri tentang peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2012 serta Peraturan-Peraturannya ;

b.         Perkembangan terkini status perlaksanaan penguatkuasaan dan pematuhannya oleh industri, polisi–polisi dan garispanduan baharu ;

c.    Menerajui amalan ”cradle to cradle” bagi pengurusan buangan terjadual yang bersistematik selari dengan hasrat Kerajaan Negeri Melaka ke arah Negeri Bandar Teknologi Hijau ;

d.       Untuk mendapatkan input dan maklumbalas dari pihak industri mengenai masalah-masalah yang berkaitan pelaksanaan peraturan-peraturan serta sistem terkini; dan

e.     Pengenalan terhadap penggunaan dalam talian bagi sistem Electronic Scheduled Waste Information System (E-SWIS) & Online Environment Reporting (OER).

 Pihak kilang diseru agar dapat mempertingkatkan lagi pemakaian kaedah pelaporan secara on-line yang telah dinaiktaraf iaitu Electronic Scheduled Waste Information System (E-SWIS) dimana dulu ia lebih dikenali sebagai ECN. Sistem ini dibangunkan agar dia lebih mesra pengguna selaras dengan permintaan global dimana semuanya dihujung jari.  

Manakala System Online Environmental Reporting (OER) merupakan sistem yang dinaik taraf bagi mengantikan sistem sediada iaitu Monthly Discharge Monitoring Report (MDMR). System OER ini telah dibangunkan bagi memenuhi kehendak semasa dimana terdapat beberapa ciri baru merangkumi penambahan tiga (3) modul selain tiga (3) modul yang sediada iaitu sewage, industrial effluent dan mixed effluent. Modul-modul yang baru pula adalah leachate, palm oil mill dan rubber mill. Ia juga dilengkapi dengan maklumat-maklumat terkini berkaitan Pendaftaran Makmal (Accredited Lab) bagi memudahkan pengguna.

 Bengkel e-SWISS & OER Fasa 1

Tarikh : 17 Jun 2015
Tempat : UTEM, Melaka
Kumpulan Sasaran : Industri
Bengkel e-SWISS & OER Fasa 2

Tarikh : 29 Jun 2015
Tempat : JAS Melaka
Kumpulan Sasaran : Industri 

Unit Kesedaran JASM

Bengkel Sekolah Lestari-Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) Sempena Hari Bumi Peringkat Negeri Melaka 2015


Bengkel Sekolah Lestari- Anugerah Alam Sekitar
Tarikh: 5, 6, dan 7 Mei 2015
Tempat: SK Tengkera 1


Anjuran bersama Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka dan Unit  Kokurikulum, 
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka.


                                                                           OBJEKTIF PROGRAM

          1.Mempromosikan Program Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) 
kepada sekolah-sekolah di Negeri Melaka
        
        2 . Mengalakkan penyertaan SLAAS oleh sekolah rendah dan menengah 
di Negeri Melaka
         
3. Meningkatkan  tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan 
pemeliharaandan  pemuliharaan  alam sekitar menerusi program SLAAS;
   
   4. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan 
warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari.

ATURCARA


7.30 pagi              Pendaftaran (Dewan SK Tengkera 1)

8.00 pagi              Taklimat Pembentukan Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar
                             
                             Taklimat Garis Panduan Pelaksanaan & Penilaian Sekolah Lestari –                                                               Anugerah Alam Sekitar
                             
                             Pembahagian kumpulan

10.00 pagi             Rehat / Minum pagi

10.15 pagi             Penyediaan Dokumen Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar

1.00 tghhari           Rehat / Makan Tengahari

2.30 petang           Sambungan Penyediaan Dokumen Sekolah Lestari – Anugerah Alam                                                                      Sekitar                                

4.00 petang           Taklimat dari SWM Environment Sdn. Bhd. Demonstrasi pembuatan baja                                                                kompos

5.00 petang           Minum petang
                             
                              Bersurai

Hari Kedua (6 Mei 2015-)Rabu

7.30 pagi           Berkumpul di SK Tengkera 1

8.00 pagi           Bergerak ke SK Bukit Baru  

9.00 pagi           Taklimat Penyertaan Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar Sesi                                                             2013/2014 oleh SK Bukit Baru                                     
                       
10.00 pagi         Lawatan Sekitar Kawasan Sekolah

11.30 pagi         Balik semula ke SK Tengkera 1

1.00 petang       Rehat/ Makan Tengahari

2.00 petang       Perbincangan Kump; Ulasan Lawatan

3.00 petang       Sambung Penyediaan Dokumen Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar

5.00 petang       Minum Petang
                           
                           Bersurai


Hari Ketiga (7 Mei 2015-Khamis)

8.00 pagi           Pembentangan Kumpulan Penyediaan Dokumen Sekolah Lestari –                                         
                           Anugerah Alam Sekitar

10.00 pagi         Rehat / Minum pagi

10.30 pagi         Pembentangan Kumpulan Penyediaan Dokumen Sekolah Lestari – 
                          
                           Anugerah Alam Sekitar

1.00 tghhari       Rehat/ Makan Tengahari

2.00 petang       Pembentangan Kumpulan Penyediaan Dokumen Sekolah Lestari –                                         
                          Anugerah Alam Sekitar


3.00 petang       Majlis Perasmian Penutupan                        Ketibaan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka
                        
                        Ketibaan Pengarah Jabatan Pendidikan Melaka

Ketibaan YB. Datuk Wira Hj. Md. Yunos Bin Husin (Exco Pelajaran,                                  Pengajian Tinggi, Sains Dan Teknologi, Teknologi Hijau Dan Inovasi).

                        Nyanyian lagu:
                        
                                         Negaraku
                        
                  Melaka Maju Jaya
                             
     Bacaan Doa

     Persembahan Montaj Sekolah Lestari Sesi 2013/2014

     Persembahan Pelajar SK Bukit Baru
                             
                        Ucapan Aluan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka

                        Ucapan Perasmian Penutupan
                                    
    YB. Datuk Wira Hj. Md. Yunos Bin Husin (Exco Pelajaran, Pengajian
    Tinggi, Sains Dan Teknologi, Teknologi Hijau Dan Inovasi) .

                        Penyampaian Sijil dan Cenderahati
                        Sesi bergambar

                        Sidang Akhbar

5.00 petang     Minum Petang


                        Bersurai/ Tamat


HARI 1HARI 2

HARI KETIGA


Unit Kesedaran JASM

July 3, 2015

Teknologi Hijau- Perlaksanaan Program Negeri Melaka Tanpa Polisterin Tahun 2015


Selaras dengan kempen Kerajaan Melaka bagi melangkah ke fasa pertama program 'Melaka Tanpa Polisterin', sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) yang telah bersidang pada 25 Mac 2015 telah meluluskan Perlaksanaan Program Menghentikan Pengunaan Bekas Polisterin di seluruh Negeri Melaka bermula 15 Mei 2015. Program tersebut dilaksanakan secara berperingkat seperti di jadual bawah :
Urusetia 
Jawatankuasa Teknologi Hijau 
JAS Melaka

Ceramah Rasuah oleh SPRM Sempena Perhimpunan Bulanan Warga JAS Melaka

Nama Program: Ceramah Rasuah oleh SPRM
Tarikh: 29 Mei 2015
Tempat: Bilik Mesyuarat, JAS Melaka
Program Ceramah Sempena Majlis Pelancaran Hari Tanpa Bekas Polistrene/Plastik

Tarikh program: 16 Mei 2015
Tempat Program: SK Merlimau 2, Melaka
Bilangan pelajar/Guru =  120 orang


KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green