Logo RAS - New

Logo RAS - New

February 6, 2017

August 7, 2015

TAKLIMAT HIJAU : PRODUK BIODEGRADASI SEMPENA KEMPEN MELAKA TANPA POLISTERENE 2015


TARIKH :  05 OGOS 2015
TEMPAT :  JABATAN ALAM SEKITAR MELAKA
PENCERAMAH :  PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKA
KUMPULAN SASARAN : WARGA JAS MELAKA


A.  OBJEKTIF :

 Untuk memberi pendidikan dan kesedaran kepada warga JAS Melaka tentang produk biodegradasi    yang bersifat mudah terurai dan "environmentaly friendly" bagi menggantikan bekas polistrene dan   plastik yang boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan dan alam sekitar.

B.  PELAKSANAAN KEMPEN MELAKA TANPA POLISTRENE 2015

FASA 1:
Pengharaman bekas makanan yang diperbuat daripada polistrene di semua kafe di bangunan kerajaan termasuk orang ramai dan premis swasta bermula 15 Mei 2015

FASA 2:
Penguatkuasaan sepenuhnya pengharaman bekas makanan yang diperbuat daripada polistrene di Melaka bermula 01 September 2015

FASA 3:
 Larangan sepenuhnya penggunaan polistrene dan plastik.  Sebagai alternatif bekas polistrene hendaklah digantikan dengan bekas biodegradasi.


 
"ACT LOCALLY, IMPACT GLOBALLY"

Urusetia
JK Teknologi Hijau 
Jabatan Alam Sekitar Melaka
ppkk nmj


MAJLIS PELANCARAN E-WASTE SEMPENA HARI KOKURIKULUM SEKOLAH

TARIKH  :   30 JULAI 2015
MASA      :  7.30 PAGI HINGGA 2.40 PTG.
TEMPAT :   SMK KLEBANG BESAR MELAKA
ANJURAN BERSAMA JABATAN ALAM SEKITAR MELAKA DENGAN KERJASAMA SMK KLEBANG BESAR DAN LSCPM SDN. BHD.
OBJEKTIF PROGRAM :
1.  Mempromosikan kesedaran program kitar semula buangan elektrik dan elektronik beserta sisa pepejal di kalangan pelajar.
2.  Meningkatkan kerjasama antara pihak sekolah dengan agensi kerajaan, pihak swasta,  ibubapa dan komuniti luar.
3.  Kerjasama melalui tanggungjawab korporat dan sosial syarikat (CSR) oleh kilang LSCPM Sdn Bhd ke arah Kelestarian Alam Sekitar bagi melahirkan pelajar yang mampu menyumbang kepada kelestarian alam sekitar.
4. Menanamkan sikap cintakan alam sekitar di kalangan semua warga sekolah supaya dapat diwujudkan satu budaya baru di mana pertimbangan kepada penjagaan alam sekitar menjadi sebahagian daripa gaya hidup seharian mereka.

ATURCARA PROGRAM:
 7.30 pg. - 9.00 pg.   -   Pendaftaran/Agihan kupon/Persiapan
 9.00 pg.-10.00 pg.   -   Ketibaan YB Datuk Lim Ban Hong, Exco Pengangkutan dan Pemulihan
                                      Projek, (ADUN Klebang)
                                 -   Pemeriksaan barisan/Nyanyian Lagu Negaraku/Melaka Maju Jaya/
                                     Melaka Maju Negeriku Sayang/Lagu Sekolah
                                 -   Bacaan doa
                                 -   Ucapan Pengetua
                                 -   Ucapan Wakil Pengarah Jabatan Alam Sekitar Melaka
                                 -   Ucapan Perasmian YB Datuk Lim Ban Hong
                                 -   Perasmian Kabin e-waste dan Hari Kokurikulum sekolah
                                 -   Persembahan Silat Gayung dan Tae Kwando Pelajar sekolah
                                 -   Penyampaian cenderahati
                                 -   Aktiviti Tanam Pokok
                                 -   Lawatan ke tapak pameran dan gerai jualan
10.00 pg. - 2.00 ptg. -  Persembahan Pelajar (Kawad kaki, cheer group dsb)
                                 -   Pertandingan Melukis Poster/Memasak/Pasang kemah dsb
                                

ppkk nmj/unit kesedaran jas melaka


July 8, 2015

Program Biodiesel Melaka Peringkat Jabatan Alam Sekitar Melaka


Program Biodiesel Melaka adalah projek komuniti hijau yang dimulakan oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk menguruskan sisa minyak masak dan menggalakkan penggunaan biodiesel dalam sektor pengangkutan.  Program ini telah dilancarkan oleh YAB Ketua Menteri Melaka pada 22 November 2011.  Tong minyak plastik untuk mengumpul bahan buangan minyak masak ditempatkan di kedai-kedai makan, restoran dan kafetaria di seluruh negeri ini. Minyak ini kemudiannya ditapis dan dicampurkan menjadi biodiesel yang mematuhi piawaian antarabangsa ASTM 6751. Program ini menyokong Rangka Tindakan Teknologi Hijau Negeri Melaka dan Dasar Biodiesel Negara.

JAS Melaka telah pun memulakan program mengumpul sisa minyak masak terpakai di pejabat sejak majlis pelancaran yang diadakan di JAS Melaka pada 2 September 2-13 yang lalu.  Sesi ceramah tentang program ini telah diadakan sebelum majlis pelancaran, ie pada 31 Julai 2013 yang lalu. Penceramah adalah En Ismail, konsultan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka.

JAS Melaka telah pun menjual sebanyak 136 liter sisa minyak masak terpakai sejak 2013 yang lalu.  Aktiviti ini masih dijalankan secara aktif sehingga kini.

OBJEKTIF PROGRAM

  • Untuk mengurangkan 'Carbon Footprint' dalam sektor pengangkutan di Melaka melalui penggunaan biodiesel pada kenderaan, penjana elektrik dan mesin.
  • Bagi mewujudkan kesedaran tentang kemudaratan kesihatan akibat penggunaan minyak masak kitar semula.
  • Bagi mewujudkan kesedaran mengenai isu-isu halal yang mungkin timbul daripada minyak masak kitar semula yang diperolehi daripada sumber-sumber yang tidak dapat dikenal pasti.
  • Bagi mewujudkan kesedaran mengenai keperluan bagi penjagaan alam sekitar akibat daripada pembuangan sisa minyak masak ke dalam longkang dan perparitan setempat.

PROSES PENGUMPULAN MINYAK MASAK

-Bagi pihak yang berminat untuk menyertai program ini boleh mendaftar secara online atau        mendaftar di Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. 

-Perbadanan Teknologi Hijau Melaka akan membekalkan tong minyak masak plastik untuk kutipan  sisa minyak masak.

-Peserta boleh menyimpan sisa-sisa minyak masak harian ke dalam tong yang disediakan sehingga  penuh.

-Perbadanan Teknologi Hijau Melaka akan mengutip tong sisa minyak masak dan diangkut ke depot  simpanan.

-Satu kad inventori akan disediakan untuk merekod jumlah kuantiti, tarikh dan masa dan akan  ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak peserta dan wakil Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. 


Segala Pertanyaan dan pendaftaran boleh disalurkan kepada :-

PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA
Aras 3, Wisma Negeri,
Bandar MITC, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh ,
Melaka, MALAYSIA.

Tel : +606-3333 333 (samb 5247)
Fax: +606-2324764
Laman Web : www.melakagreentech.gov.my/biodiesel
Email: admin@melakagreentech.gov.my


JK Teknologi Hijau JASM

July 6, 2015

Bengkel Electronic Scheduled Waste Information System (e-SWIS) & Online Environmental Reporting (OER)

BENGKEL HANDS-ON SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU BUANGAN TERJADUAL: ELECTRONIC SCHEDULED WASTE INFORMATION SYSTEM
(e-SWIS) & ONLINE ENVIRONMENTAL REPORTING (OER)

ANJURAN JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI MELAKA

OBJEKTIF
      
a.        Menyampaikan mesej kepada pihak industri tentang peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2012 serta Peraturan-Peraturannya ;

b.         Perkembangan terkini status perlaksanaan penguatkuasaan dan pematuhannya oleh industri, polisi–polisi dan garispanduan baharu ;

c.    Menerajui amalan ”cradle to cradle” bagi pengurusan buangan terjadual yang bersistematik selari dengan hasrat Kerajaan Negeri Melaka ke arah Negeri Bandar Teknologi Hijau ;

d.       Untuk mendapatkan input dan maklumbalas dari pihak industri mengenai masalah-masalah yang berkaitan pelaksanaan peraturan-peraturan serta sistem terkini; dan

e.     Pengenalan terhadap penggunaan dalam talian bagi sistem Electronic Scheduled Waste Information System (E-SWIS) & Online Environment Reporting (OER).

 Pihak kilang diseru agar dapat mempertingkatkan lagi pemakaian kaedah pelaporan secara on-line yang telah dinaiktaraf iaitu Electronic Scheduled Waste Information System (E-SWIS) dimana dulu ia lebih dikenali sebagai ECN. Sistem ini dibangunkan agar dia lebih mesra pengguna selaras dengan permintaan global dimana semuanya dihujung jari.  

Manakala System Online Environmental Reporting (OER) merupakan sistem yang dinaik taraf bagi mengantikan sistem sediada iaitu Monthly Discharge Monitoring Report (MDMR). System OER ini telah dibangunkan bagi memenuhi kehendak semasa dimana terdapat beberapa ciri baru merangkumi penambahan tiga (3) modul selain tiga (3) modul yang sediada iaitu sewage, industrial effluent dan mixed effluent. Modul-modul yang baru pula adalah leachate, palm oil mill dan rubber mill. Ia juga dilengkapi dengan maklumat-maklumat terkini berkaitan Pendaftaran Makmal (Accredited Lab) bagi memudahkan pengguna.

 Bengkel e-SWISS & OER Fasa 1

Tarikh : 17 Jun 2015
Tempat : UTEM, Melaka
Kumpulan Sasaran : Industri
Bengkel e-SWISS & OER Fasa 2

Tarikh : 29 Jun 2015
Tempat : JAS Melaka
Kumpulan Sasaran : Industri 

Unit Kesedaran JASM

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green