Logo RAS - New

Logo RAS - New

October 21, 2014

AKTIVITI TEKNOLOGI HIJAU JAS MELAKA - LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE BANGUNAN PUSAT REHABILITASI PERKESO, MUKIM DURIAN TUNGGAL, MELAKA TARIKH LAWATAN  :  14 OKTOBER 2014 (SELASA)
MASA  :  9.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAHARI
BILANGAN WARGA JAS MELAKA :  20 ORANG


Pusat Rehabilitasi PERKESO merupakan sebuah projek yang telah bermula sejak tahun 2008 lagi dan setelah bertahun proses perancangan dan pembinaan, akhirnya Pusat Rehabilitasi PERKESO ini semakin nyata.  Pusat rehabilitasi ini merupakan pusat pertama di Malaysia dan Asia Tenggara dan mula beroperasi pada 01 Oktober 2014 yang lalu. Ianya terletak di kawasan Bandar Hijau Hang Tuah Jaya (bandar Mampan Green City).  Keluasan pusat ini adalah 55 ekar dan milik PERKESO.

Pusat Rehabilitasi ini dibina dengan motif yang murni; iaitu untuk membantu orang berinsurans PERKESO ataupun pekerja untuk dipilihkan secara fizikal dan vokasional dan akhirnya kembali ke alam pekerjaan.  Sebagai contoh, jika seseorang itu mengalami putus urat tangan, mereka akan menjalani rehabilitasi fizikal di sini dan kemudian latihan vokasional bagi memberi kemahiran terhadap bidang pekerjaan tertentu yang sesuai dengan mereka.

Di samping itu, bangunan yang siap dibina ini mempunyai ciri-ciri hijau yang mesra alam.  Di antaranya, penggunaan mentol cekap tenaga, iaitu LED dan T-5 di dalam bangunan, pemasangan solar di "street lighting" pusat, penggunaan buggy hibrid serta sisitem penguraian air hujan (SPAH) bagi menakung air hujan untuk kegunaan siraman tanaman di taman.

Pelan lokasi Pusat Rehabilitasi PERKESO

Pemasangan solar panel untuk "street lighting"


Penggunaan buggy hibrid sebagai pengangkutan untuk pelawat-pelawat

Sesi penerangan dari pegawai Pusat Rehabilitasi PERKESO kepada warga JAS Melaka

Pegawai in-charge dari Pusat Rehabilitasi

Sebahagian warga JAS Melaka yang hadir sedang mendengan taklimat

Kafetaria pusat ini memasang solar panel untuk kegunaan hot water 

Pemasangan solar panel untuk "street lighting" dan diguna di waktu malam


Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) dipasang di bawah tanah


Pemasangan mentol cekap tenaga , jenis LED dan T-5 di dalam bangunanSeksyen Rehabilitasi- penggunaan mentol cekap tenaga jenis LED dan T-5

Cenderahati kepada pegawai in-charge seksyen Rehabilitasi oleh pegawai JAS Melaka

Sesi penerangan seksyen Rehabilitasi

Penggunaan ambulan untuk mengambil pesakit dari rumah setiap hari

Tanaman pokok-pokok sebagai penyejuk bangunan

Asrama pekerja yang menjalani proses pemulihan

Terasa nyaman dan segar dengan tanaman pokok yang hijau dan kolam sediada
Sesi bergambar


Akhir kata, terimalah cenderahati dari kami, warga JAS Melaka untuk pegawai-pegawai in-charge Pusat Rehabilitasi PERKESO"ACT LOCALLY, IMPACT GLOBALLY"

October 8, 2014

Laporan Tahunan Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka Tahun 2013

Laporan Tahunan Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka Tahun 2013 boleh dicapai melalui Enviro Knowledge Management Centre (EKMC); Laporan Tahunan Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka 2013


October 2, 2014

Sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia Tahun 2014

Minggu Alam Sekitar Malaysia disambut setiap tahun pada 21 Oktober hingga 27 Oktober bagi menyemai dan meningkatkan kesedaran alam sekitar di kalangan masyarakat Malaysia.

Artikel mengenai sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia dengan tema Ya! Teruskan Gaya Hidup Lestari di Utusan Malaysia bertarikh 20 September 2014.


Marilah kita bersama-sama memberi sumbangan dalam menjaga dan memastikan keharmonian alam sekitar sentiasa terpelihara.

September 12, 2014

Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014

Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 telahpun diwartakan oleh Jabatan Peguam Negara pada 4 Jun 2014 dan mula berkuatkuasa pada 5 Jun 2014. Peraturan ini digubal bagi mengawal pelepasan pencemar udara berpunca daripada pelbagai aktiviti perindustrian termasuk loji janakuasa, loji pembakar bahan buangan dan loji pencampuran asfalt. Peraturan ini akan dikuatkuasakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Peraturan baru ini adalah bagi menggantikan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978 dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Dioksin dan Furan) 2004.Anda juga boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan peraturan ini di Portal Jabatan Alam Sekitar .

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green