Logo RAS - New

Logo RAS - New

August 20, 2009

Buangan Toksik
Anda Tahu Apa Itu BUANGAN TOKSIK dan BERBAHAYA?

Buangan Toksik dan berbahaya atau buangan terjadual bersifat;

 • Mudah terbakar

 • mudah menghakis

 • beracun

 • mudah bertindakbalas atau meletup bila bercampur dengan bahan lain

Buangan Toksik dan berbahaya atau buangan terjadual boleh wujud dalam bentuk;

 • cecair

 • pepejal

 • separa pepejal


Kesan Utama

 • Pencemaran kepada alur air, air tanah, atmosfera dan tanah tanih

 • Keracunan kepada manusia, tumbuhan dan hidupan lain

 • Kesan kepada kesihatan sepertii penyakit barah, merosakkan kulit dan tisu badan

 • Kebakaran di tapak pelupusan

Pengurusan Buangan Terjadual

 • Diperolehi kembali di kemudahan atau premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS)

 • Pelupusan akhir di tapak pelupusan selamat

 • Pembakaran di insinerator yang dilesenkan oleh JAS

HENTIKAN PELUPUSAN HARAM BUANGAN TOKSIK DAN BERBAHAYA (BUANGAN TERJADUAL)
HUKUMAN DENDA TIDAK MELEBIHI RM 500,000 DAN 5 TAHUN PENJARA MANDATORI JIKA SABIT KESALAHAN

Pelupusan buangan toksik dan berbahaya dan berbahaya (Buangan Terjadual) secara haram MEMBAHAYAKAN dan DILARANG SAMA SEKALI.

ARTIKEL PELUPUSAN HARAM SISA TOKSIK DAN BUANGAN TERJADUAL.

http://www.sjgov.org/illegaldumping/Effects.htm
http://www.epa.gov/ebtpages/wasthazardouswaste.html

http://www.doe.gov.my/en/hazardous-substances


August 19, 2009

Pertumbuhan Populasi dan Alam sekitar : Masalah Global

Bila negara makin pesat membangun, populasi manusia akan meningkat . Ini menyebabkan kadar permintaan manusia terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Ianya terjadi apabila manusia memerlukan; • tempat tinggal


 • pekerjaan


 • bekalan air


 • bekalan elektrik


 • pengangkutan

 • makanan

 • dan lain-lain

Ini bagi memastikan mereka memperolehi kehidupan yang lebih sempurna. namun permintaan ini terhasil disebabkan perbezaan eknomi dan keadaan demografik.


Amerika Latin, Asia Barat dan Selatan Eropah merupajkan negara yang sedang membangun dari sektor perindustrian. Perladangan, perdagangan, dan pertanian memerlukan kawasan tanah yang luas bagi pembinaan kilang , pembukaan tanah baru bagi pertanian/perladangan dan membangunkan bandar-bandar baru bagi meningkatkan ekonomi negara.


Selain itu gaya hidup manusia yang mahukan kehidupan yang lebih baik seperti rumah , bekalan elektrik dan air, kereta dan lain-lain menyebabkan permintaan terhadap sumber semulajadi semakin tinggi.Penghijrahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain secara haram atau melalui saluran yang betul juga menyebabkan mereka berpindah bagi mendapatkan peluang pekerjaan dan mengubah gaya hidup mereka.


Pengurusan semulajadi yang terancang seperti penebangan hutan secara berleluasa, pelepasan effluen yang tidak terkawal dan pembuangan sisa toksik ke sungai serta pelepasan asap hitam ke atmosfera boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Namun kesan kepada alam sekitar boleh dihubung kait dengan faktor -faktor di bawah:
 • Masalah Sumber Bekalan Air

Bekalan air bersih akan tercemar dan berkurangan akibat penebangan pokok di kawasan tadahan air da pencemaran sungai akibat dari hakisan tanah dan pembuangan sisa toksik. • Pengurusan Sisa Pepejal

Penghasilan sampah sarap oleh manusia yang semakin banyak dan tapak pelupusan sampah yang tidak bersistem boleh menyebabkan larut resap oleh sampah sarap yang memasuki sungai yang berdekatan atau meresap air bawah tanah dan mencemar bekalan air.


 • Haiwan Perosak

Bilangan haiwan perosak yang tinggi seperti tikus lipas dan lalat mampu menyebarkan penyakit kepada manusia semakin berleluasa.
 • Pencemaran Udara

Pelepasan karbon dioksida ,chloroflurocarbon (CFC), sulfur dioksida dan gas-gas lain dari asap kenderaan dan kilang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang mampu menyebabkan kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.

 • Masalah Kesihatan

Air tercemar mengandungi bahan-bahan toksik atau mengandungi vektor yang membawa penyakit kepada manusia dan haiwan seperti taun, kolera dan sebagainya.

 • Kepelbagaian Biodiversiti

Penebangan hutan yang tidak terkawal dan tidak terancang mampu mnyebabkan spesis flora dan fauna yang amat berharga akan pupus. • Perubahan iklim dunia

Gas rumah hijau yang terbebas ke udara hasil dari pembakaran bahan api fosil akan terperangkap di dalam atmosfera dan menyebabkan bumi akan panas. Apabila suhu bumi meningkat, paras lautan menjadi tinggi dan ini akan menyebabkan banjir. Masalah kepanasan bumi ini akan juga menghasilkan kemarau berpanjangan.
Bagaimana kita Mengatasinya?

Cara masalah ini adalah melalui tiga perkara yang perlu dititikberatkan iaitu;

 • menstabilkan populasi

 • mengurangkan penggunaan sumber
 • pengurusan sumber yang berkesan.

Menstabilkan Populasi

Apabila kita mampu mengawal kadar pertumbuhan populasi , kita dapat mengurangkan kadar permintaan populasi terhadap semulajadi. Ini membolehkan sesebuah negara memfokuskan kewangan negara ke bidang pendidikan , kesihatan dan peluang pekerjaan . Dengan mengawal kadar populasi juga ia mampu meningkat produktiviti dan kualiti hidup apabila rakyat mampu untuk menabung dan melabur kewangan dengan baik.

Mengamalkan Kitar Semula

Dengan mengamalkan sikap kitar semula bahan terbuang , penggunaan semula bahan terpakai , mengurangkan pembelian bahan yang tidak boleh dikitar semula dan mengamalkan mesra alam seperti mengurangkan penggunaan elektrik dan air mampu mengurangkan penggunaan semulajadi dalam penghasilan sesuatu produk.

Pengurusan Sumber Yang Berkesan

Menguruskan dan mengawal sumber alam semulajadi dengan efisien dan berkesan. Dengan ini sumber tersebut boleh bertahan bagi jangkamasa panjang. Dengan mencari sumber alternatif yang boleh menggantikan sumber yang sedia ada akan membantu dalam memelihara sumber semulajadi daripada pupus.

PEMBANGUNAN LESTARI

Untuk mempacapai pembangunan lestari perkara-perkara yang erlu digabungkan dengn sebaiknya ialah ekonomi, sosial, politik, dan ekologi bagi mencapai kestabilan serta mewujudkan kualiti hidup yang seimbang seiring dengan perkembangan pembangunan negara.

Kesimpulan, pertumbuhan populasi dunia dan kesedaran dalam memelihara alam sekitar merupakan masalah global yang perlu dihadapi oleh masyarakat dunia masa kini demi untuk memastikan pembangunan lestari dapat menjamin masyarakat dunia mendapat kualiti hidup yang lebih baik .
August 17, 2009

Kekayaan Manusia, Kemiskinan Bumi

Apakah Peranan Pengguna?


Saban hari, mesyarakat pengguna terdedah kepada pelbagai isu alam sekitar yang seringkali di muatkan dalam media massa. Antaranya beberapa isu utama yang melibatkan pencemaran;
 • air
 • udara
 • bunyi
 • tanah tanih
Secara lebih spesifik , antara isu pencemaran yang membelengu fikiran dan keharmonian serta kesejahteraan manusia ialah isu;
 • pencemaran sungai
 • isu perlupusan sisa pepejal atau sisa terkawal yang kurang terurus
 • isu kelemahan penguatkuasaan undang-undang berkaitan pelbagai jenis pencemaran dan pengurusan alam sekitar
 • isu tanah runtuh atau gelinciran
 • isu banjir kilat di beberapa buah bandar utama seperti Kuala Lumpur
 • isu permanasan global
 • isu perlupusan haram sisa toksik
 • dan lain-lain
Persoalannya, apakah langkah kita apabila berhadapan dengan pelbagai isu pencemaran sedemikian?
 • Adakah kita hanya berpeluk tubuh dan sentiasa mengharapkan agensi tertentu atau orang lain yang menyelesaikannya?
 • Apakah yang harus kita lakukan supaya sebarang masalah atau isu pencemaran dapat ditangani dengan segera?
 • Adakah kita hanya perlu menadah tangan ke langit dan mengharapkan Tuhan seberapa segera mengatasinya?
 • Adakah kita hanya membiarkan insiden tersebut harus berlaku tanpa ada sedikitpun rasa tanggungjawab untuk cuba menyumbang sesuatu yang terbaik untuk negara tercinta?
Inilah perkara yang semestinya kita amalkan sebagai rakyat yang prihatin:
 • terus memberi sumbangan yang tidak terhingga dalam usaha mengatasi masalah pelbagai isu pencemaran yang berlaku di peringkat dunia atau antarabangsa.
Sebagai masyarakat pengguna yang positif:
 • mestilah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam aspek pengurusan dan pencemaran alam sekitar.
Rakyat Malaysia :
 • mesti sentiasa sentiasa mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan alam sekitar
 • meninjau atau mengkaji cara negara lain mengatasi masalah atau isu yang seakan-akan sama dengan negara kita;
 • apakah teknologi baru dan terkini yang semestinya digunapakai dalam pelupusan sampah yang menggunung tinggi. Contohnya seperti penggunaan insinerator atau penggunaan teknolgi pemabakaran dalam relau.
 • apakah kajian tentang teknologi berkaitan yang digunapakai di negara lain seperti Eropah, Jepun, Australia dan sebagainya yang telah dilakukan namun masalah isu pencemaran alam sekitar di negara ini masih terus berlaku tanpa batasan?

Peranan kita semua
 • Kita mesti tahu peranan positif kita sebagai pengguna yang prihatin terhadap isu alam sekitar
 • Kita mesti celik undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita.
 • Kita mesti tahu apakah agensi utama yang bertanggungjawab dalam pelbagai aspek pengurusan alam sekitar. Sebagai Contoh, iklan di televisyen berkaitan pencemaran air sungai yang mengakibatkan kematian banyak ikan , siapa yang seharusnya dipersalahkan dan siapa yang semestinya memikul tanggungjawab untuk membenterasnya supaya tidak tidak berulang lagi?
Ini merupakan sebahagian besar tanggungjawab yang dipikul oleh setiap dari kita yang bergelar masyarakat pengguna.


Kuiz untuk Anda


Penebangan hutan yang tidak terkawal dan terancang boleh menyebabkan spesis ........................... dan ............................ yang amat berharga pupus.jawab ye... bagi otak berjalan sikit....

August 12, 2009

AMALKAN SIKAP CINTAKAN ALAM SEKITAR

Memandangkan dunia sedang berdepan dengan isu pemanasan global yang semakin serius masyarakat diharapkan dapat menjadi pengguna yang perihatin terhadap alam sekitar.

Persoalannya, sejauh manakah pencapaian kita sebagai pengguna yang lestari? Setakat ini, tidak ramai yang begitu menitikberatkan perkara seperti penjimatan elektrik, pembaziran tenaga, pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Tahap kesedaran pengguna Malaysia masih rendah. Malah, mereka boleh dikatakan masih berada di peringkat awal dalam meletakkan diri sebagai pengguna lestari.

Amalan pengunaan lestari sebenarnya amat mudah untuk dipraktikkan oleh pengguna. Antaranya, mereka boleh berbelanja secara berhemat, menjimatkan pengunaan sumber air, tenaga dan bahan bakar, menggunakan bahan-bahan yang tidak mendatangkan kesan negatif kepada alam sekitar serta menggunakan teknologi bersih dan juga mesra alam.

Untuk menggalakkan amalan penggunaan lestari ini, masyarakat perlu belajar berbelanja mengikut keperluan mereka. Rancang dulu perbelanjaan anda. Sebaiknya, buat senarai barangan yang diperlukan dan belilah barangan hanya bila ia diperlukan.

Satu kemestian apabila membeli barangan ialah membaca lebel secara terperinci. Label mengandungi maklumat asas seperti kandungan pemakanan, tarikh luput, logo-logo berkaitan alam sekitar ataupun sama ada ia diperbuat daripada hasil bahan kitar semula.

Apabila membeli, lihat pada pembungkusan produk tidak kira bekas, botol atau kotak. Beli produk yang menyokong pembungkusan yang boleh diguna semula dan dikitar semula. Cara ini dapat mengurangkan terhasilnya sisa pepejal.

Ketika keluar membeli-belah juga amalkan membawa bersama beg sendiri dari rumah. Elakkan menggunakan beg plastik terutamanya yang memakan masa untuk dilupuskan.
Sebabnya, salah satu daripada sampah yang sering dibuang adalah pembungkus barangan harian yang dibeli termasuk beg plastik yang digunakan untuk membawa barangan tersebut.

Mungkin tidak semua barangan perlu dibeli. Contohnya, anda boleh menanam sendiri sayuran di kawasan rumah termasuk menggunakan teknik hidroponik yang tururt menjurus kepada amalan pengunaan lestari.
Malah, cara ini bukan sahaja dapat memastikan sayuran yang dimakan segar dan bebas bahan kimia racun perosak, tetapi boleh menjimatkan perbelanjaan keluarga.

Selain itu, pengguna juga boleh menjimatkan sumber bahan bakar dengan berusaha mengurangkan pengunaan kenderaan untuk ketempat-tempat yang berdekatan.

Bercerita tentang penjimatan ini, pengguna juga perlu mengambil kira pengunaan peralatan elektrik di rumah kerana ia juga merupakan antara penyumbang utama kepada pembaziran tenaga dan turut mempercepatkan pemanasan global.

Mulakan dengan membeli peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga. Kini, banyak jenama telah mengambil langkah mengeluarkan produk penjimatan tenaga dalam usaha untuk mengurangkan pemanasan global.Ataupun, pilih barangan yang bersesuaian seperti pengunaan lampu kalimantang yang empat kali lebih cerah daripada mentol walaupun kedua-duanya menggunakan kuasa watt yang sama. Malah ia juga tahan lapan kali lebih lama berbanding mentol.

Sekiranya semua ini diamalkan, ia bukan sahaja dapat menyumbang ke arah persekitaran yang lebih sihat malah mampu mengekalkan kehijauan alam serta menjimatkan perbelanjaan.

Jadi, ubahlah sikap bermula hari ini. Jadilah penguna yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar bagi memastikan ia dapat terus diwarisi oleh generasi akan datang.

Sumber : Utusan Malaysia

Penggunaan Lestari


DEFINASI PENGGUNAAN LESTARI

Definisi penggunaan lestari bermaksud "menggunakan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan asas ke arah mencapai kualiti hidup yang lebih baik, pada masa yang sama meminimumkan penggunaan sumber asli, bahan toksik dan pengeluaran buangan dan bahan pencemar supaya tidak menggugat keperluan generasi akan datang".

Penggunaan Lestari

Menggunakan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan asas ke arah mencapai kualiti hidup yang lebih baik pada masa yang sama meminimumkan penggunaan sumber asli, bahan toksik dan pengeluaran bahan buangan serta bahan pencemar, supaya tidak mengorbankan keperluan generasi akan datang.
Melibatkan perniagaan, komuniti dan isi rumah yang menyumbang kepada kualiti persekitaran melalui pengeluaran dan penggunaan sumber yang efisien, mengurangkan bahan buangan dan mengoptimumkan produk dan perkhidmatan.

Ciri-Ciri Utama Penggunaan Lestari

Amalan penggunaan lestari merupakan satu konsep yang amat mudah dan untuk dipraktikkan oleh golongan pengguna. Pengamalan ciri-ciri ini bukan sahaja dapat menyumbang ke arah persekitaran yang lebih sihat dan pengekalan kehijauan alam malah mampu menjimatkan perbelanjaan. Antara ciri-ciri utama amalan penggunaan lestari adalah:
 • Menggalakkan perbelanjaan berhemat
 • Menjimatkan penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui seperti air, tenaga dan bahan bakar fosil.
 • Menggunakan bahan-bahan yang tidak menyebabkan impak negatif kepada alam sekitar.
 • Menggunakan teknologi yang bersih dan mesra alam.

Amalan Penggunaan Lestari Yang Boleh Dilakukan Dalam Kehidupan Harian

 • Membawa beg sendiri untuk mengisi barangan yang dibeli ketika membeli belah.
 • Kumpulkan kertas yang telah digunakan dan dihantar ke pusat kitar semula.
 • Elakkan daripada menggunakan bahan berasaskan polisterin kerana ia tidak boleh dibiodegradasikan.
 • Beli tanaman keluaran tempatan.
 • Kurangkan pembuangan sampah sarap dan jangan gunakan produk pakai buang seperti pinggan dan cawan kertas.
 • Gunakan lampu kalimantang kerana ia kurang penggunaan tenaga elektrik dan tahan empat kali lebih lama berbanding mentol lampu biasa.
 • Elakkan membuka peti sejuk terlalu kerap kerana ia meningkatkan penggunaan elektrik.
  Tutup televisyen, radio dan komputer apabila tidak digunakan.
 • Menjimatkan penggunaan air yang sekali gus dapat menjimatkan juga penggunaan tenaga elektrik, kerana proses membekalkan air dan menyaringkan sisa kumbahan menggunakan tenaga elektrik yang banyak.

August 11, 2009

Pembakaran jerami terbuka burukkan penularan H1N1

KANGAR: Semua pengusaha padi digesa mengelak daripada membakar jerami secara terbuka kerana khuatir akan memburukkan lagi penularan virus selesema babi atau Influenza A (H1N1), kata Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Dr Md Isa Sabu. Saranan itu dibuat Md Isa selaras kebimbangan disuarakan Kementerian Kesihatan minggu lalu, berikutan keadaan jerebu yang melanda negara yang dikhuatiri mendatangkan kesan kepada penularan H1N1 terutama di kalangan penghidap asma. Md Isa berkata, walaupun tiada bukti sahih mengaitkan pembakaran terbuka dengan penularan H1N1, tetapi adalah lebih baik jika tindakan itu dapat dielakkan pada masa sekarang, apatah lagi dengan keadaan wabak yang semakin menular.

"Pembakaran jerami secara terbuka mendorong kepada kemerosotan kualiti udara. Justeru, dengan keadaan jerebu yang melanda negara kini, ia sedikit sebanyak mendatangkan kesan kepada orang ramai, terutama mereka yang mempunyai masalah berkaitan pernafasan seperti asma. "Jadi, saya minta petani cuba mencari alternatif lain kepada pembakaran jerami terbabit sekurang-kurangnya pada masa sekarang, untuk mengelak daripada memburukkan keadaan terutama berhubung penularan H1N1," katanya kepada pemberita di sini, semalam. Terdahulu, beliau menghadiri Program Sambutan Hari Antidadah Antarabangsa (Hada) 2009 peringkat negeri di Padang Kampung Sanglang dekat Arau, di sini. Hadir sama, Timbalan Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) negeri, Azhar Kamaruddin.

Kebimbangan mengenai keadaan jerebu yang melanda di seluruh negara disuarakan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai, Khamis lalu yang dianggap berkemungkinan memburukkan penularan H1N1 dalam komuniti.

Sumber: Berita Harian online.

August 7, 2009

15 Aktiviti yang diistiharkan bukan Pembakaran Terbuka di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diisytiharkan)(Pembakaran terbuka)2003

PERINTAH KUALITI ALAM SEKELILING (AKTIVITI YANG DIISYTIHARKAN) (PEMBAKARAN TERBUKA ) 2003*


PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 29AA (1) Akta Kualiti alam Sekeliling 1974, Menteri Membuat perintah berikut:1. Nama dan Permulaan kuat kuasa(1) Perintah ini bolehlah dinamakan (Perintah Kualiti Alam sekeliling (Aktiviti yang Diisytiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003.

(2) Perintah ini mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2004.


2. Tafsiran


Dalam Perintah ini , melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain-


"batang padi" termasuklah jerami padi dan rumpai sawah;


" kelengkapan pertanian" termasuklah apa-apa alat , perkakas dan rangka binaaan yang digunakan bagi maksud pertanian;


" Pegawai Bomba mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988.

"Pegawai Bomba Bantuan" mempunyai erti yang diberika kepadanya di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988;


"Pegawai Pemeriksa" mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Kurantin Tumbuhan 1976.


"pekebun kecil" ertinya pemunya atau penduduk atau wakil pemunya atau penduduk tanah yang keluasannya kurang daripada 40 hektar;


"pembakaran terbuka" ertinya apa-apa kebakaran , pembakaran atau pembaraan yang berlaku di atas udara bebas yang tidak dihalakan melalui serombong atau cerobong;


"pihak berkuasa haiwan " mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Ordinan Binatang 1953.


"tanah pertanian" ertinya apa-apa tanah yang digunakan bagi maksud pertanian;


"tanaman tumbuhan" ertinya apa-apa hasil bijian, rumput, buah atau hasil pertanian lain atau apa-apa tumbuhan pertanian;


"tumbuhan " ertinya apa-apa jenis tumbuhan atau apa-apa bahagian atau keluaran daripada sesuatu tumbuhan atau tanaman tumbuhan samada yang terputus atau bercantum.


3. Aktiviti yang diisytiharkan.

Tertakluk kepada perenggan 4, aktiviti-aktiviti berikut diisytiharkan bukan pembakaran terbuka sebagaimana yang ditakrifkan dalam dan bagi maksud seksyen 29A Akta selagi aktiviti itu dijalankan mengikut syarat-syarat yang dinyatakan di bawah:


(a) Pembakaran apa-apa tumbuhan berpenyakit dan tumbuhan berbahaya dan kelengkapan pertanian yang berhubungan dengan tumbuhan berpenyakit dan tumbuhan berbahaya menurut suatu notis atau arahan, mengikut mana-mana yang berkenaan di bawah Akta Kurantin Tumbuhan 1976-


(i) yang hendaklah ditebang dan kering sebelum di bakar;

(ii) semasa cuaca kering kecuali jika Pegawai Pemeriksa atau mana-mana pihak berkuasa lain di bawah Akta Kurantin Tumbuhan 1976 mengarahkan supaya pembakaran dilakukan serta- merta;

(iii) di antara jam 8.00 pagi- 6.00 petang;

(iv) yang dilakukan jauh di jalan raya dan laluan utama yang lain;

(v) yang tidak menggunakan bahan yang mengeluarkan asap hitam sebagai bahan rabuk untuk menyalakan api;
(vi) yang tidak menyebabkan kacau ganggu kepada penduduk yang berhampiran atau menganggu kebolehlihatan biasa;
(vii) yang dipantau dan dikawal dengan rapi dan yang dipadamkan selepas tumbuhan berpenyakit atau tumbuhan berbahaya , dan kelengkapan pertanian yang berhubungan dengan tumbuhan berpenyakit atau tumbuhan berbahaya, dan biojisim itu terbakar semuanya; dan
(viii) yang mengenainya Ketua Pengarah telah diberitahu secara bertulis sebelum pembakaran dilakukan;


(b) pembakarn bangkai binatang, burung dan bahan yang dijangkiti menurut subsekyen 24 (1) dan (2), dan 33 (1) Ordinan Binatang 1953-(i) yang dilakukan di kawasan yang ditentukan oleh pihak berkuasa haiwan;

(ii) yang tidak menggunakan bahan yang mengeluarkan asap hitam sebagai bahan rabuk untuk menyalakan api;
(iii) yang tidak menyebabkan kacau ganggu kepada mana -mana penduduk yang berhampiran atau menganggu kebolehlihatan biasa;
(iv) yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan tanah gambut;dan

(v) yang mengenainya Ketua Pengarah telah diberitahu secara bertulis sebelum pembakaran dilakukan;


(c) pembakaran bahan api pepejal atau cecair atau rangka binaan dalam menjalankan kajian tentang punca dan pengawalan kebakaran, atau baki melatih mana-mana Pegawai Bomba, Pegawai Bomba Bantuan, atau mana- mana kakitangan pasukan bomba daripada mana-mana organisasi persendirian, institusi pendidikan atau organisasi sukarela atau pasukan bomba sukarela yang ditubuhkan di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988, dengan kaedah-kaedah melawan kebakaran yang -


(i) yang dilakukan di tapak yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sahaja; dan

(ii) dipantau dan dikawal rapi ;


(d) pembakaran tumbuhan daripada tanah yang dipugar bagi penanaman tanaman makanan atau tanaman kontan bagi maksud pertanian pindah-


(i) hendaklah yang ditebang dan kering sebelum dibakar;

(ii) semasa cuaca kering di antara jam 8.00 pagi dan jam 6.00 petang;

(iii) yang di pantau dan dikawal dengan rapi sehingga semuanya habis terbakar ;

(iv) yang mengenainya Penghulu atau Ketua Kampung di kampung tempat pembakaran hendak dilakukan telah dimaklumkan sebelum pembakaran itu ; dan

(v) yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan kawasan tanah gambut;


(e) pembakaran batang padi sebelum penanaman semula-


(i) yang hendaklah dikeringkan selama tempoh minimum 7 hari sebelum pembakaran;

(ii) semasa cuaca kering di antara jam 1.00 petang dan jam 5.00 petang;

(iii) yang dipantau dan dikawal dengan rapi;

(iv) jika asap dan habuk yang terhasil daripada pembakaran itu tidak menganggu lalu lintas dan jika amaran yang mencukupi tentang bahaya yang mungkin timbul telah diberikan kepada pengguna jalan raya sekiranya pembakaran dilakukan berhampiran dengan jalan raya atau laluan utama yang lain;

(v) yang tidak menyebabkan kacau ganggu kepada penduduk yang berhampiran atau menganggu kebolehlihatan biasa; dan

(vi) yang mengenainya balai polis yang terdekat telah dimaklumkan sebelum pembakaran itu;


(f) pembakaran daun tebu sebelum penuaian dalamm suatu kawasan yang tidak melebihi 20 hektar semasa musim menuai -


(i) bila cuaca kering;

(ii) di antara jam 11.00 pagi dan jam 5.00 petang;

(iii) jika asap dan habuk yang terhasil daripada pembakaran itu tidak menganggu lalu lintas dan jika amaran yang mencukupi tentang bahaya yang mungkin timbul telah diberikan kepada pengguna jalanraya sekiranya pembakaran itu dilakukan berhampiran dengan jalan raya atau laluan utama yang lain;

(iv) yang dipantau dan dikawal dengan rapi oleh seseorang yang berwibawa bagi memastikan bahawa hanya kawasan yang diperuntukkan di bakar dan api tidak merebak ke kawasan bersebelahan;
(v) yang dilakukan selepas permohonan bagi pembakaran diluluskan secara bertulis oleh Ketua Pengarah;

(vi) yang mengenainya balai polis yang terdekat telah dimaklumkan sebelum pembakaran; dan

(vii) yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan tanah gambut;


(g) pembakaran tumbuhan untuk memugar tanah bagi tujuan penanaman atau penanaman semula apa-apa tanaman tumbuhan oleh pekebun kecil dalam suatu kawasan yang tidak melebihi 2 hektar sehari-


(i) yang hendaklah ditebang dan kering sebelum pembakaran;

(ii) semasa cuaca kering diantara jam 8.00 pagi dan jam 6.00 petang;

(iii) yang tidak menggunakan bahan yang mengeluarkan asap hitam sebagai bahan rebuk untuk
menyalakan api;

(iv) yang dilakukan jauh daripada jalanraya dan laluan utama yang lain;

(v) yang tidak menyebabkan kacau-ganggu kepada penduduk yang berhampiran atau menganggu kebolehlihatan biasa;

(vi) yang dipantau dan dikawal dengan rapi dan yang dipadamkan selepas tumbuhan yang ditebang dan biojisim itu habis terbakar; dan

(vii)yang tidak dilakukan mana-mana kawasan tanah gambut;


(i) pembakaran apa-apa benda sebagai sebahagian daripada upacara keagamaan atau aktiviti penyembahan;

(j) pembakaran mayat;

(k)unggun api yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan tanah gambut;


(l) gril, barbeku atau tungku api di luar rumah bagi penyediaan makanan yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan tanah gambut


(m) pembakaran tumbuhan pertanian bagi pemugaran tanah bagi maksud penanaman atau penanaman semula tanaman tumbuhan oleh peladang sara hidup di kawasan luar bandar yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan tanah gambut;


(n) pembakaran daun , dahan pokok dan pangkasan halaman di kampung-kampung di luar Bandar yang tidak dilakukan di atas mana-mana kawasan tanah gambut ; dan


(o) pembakaran gas mudah terbakar sekiranya penyalaan api perindustrian dikendalikan dengan cara yang betul.4. Ketidakpakaian perenggan 3


Aktiviti -aktiviti yang diistiharkan yang dinyatakan dalam perenggan 3, selain subperenggan 3 (a), (i) , (j) (l) dan (o) tidak terpakai bagi kawasan dalam lingkungan 30 kilometer jejari di sekitar Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual Kedua.


5. Pembatalan


Perintah Kualiti Alam sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan ) (Pembakaran Terbuka ) 2000 dibatalkan.

Jadual PertamaMUKIM-MUKIM DALAM LINGKUNGAN 30 KILOMETER JEJARI SEKITAR KLIANo. Negeri, Daerah, Mukim


1. Negeri Sembilan, Seremban, Lenggeng


2. Negeri Sembilan, Jelebu Ulu, Kelawang


3. Negeri Sembilan, Seremban, Setul


4. Negeri Sembilan, Seremban, Pantai


5. Negeri Sembilan, Seremban, Labu


6. Negeri Sembilan, Seremban, Seremban


7. Negeri Sembilan, Seremban, Ampangan


8. Negeri Sembilan, Seremban, Rasah


9. Negeri Sembilan,,Seremban, Jimah


10. Negeri Sembilan, Port Dickson, Rantau


11. Negeri Sembilan, Port Dickson, Port Dickson


12. Negeri Sembilan, Port Dickson, Linggi


13. Negeri Sembilan, Port Dickson, Sirusa


14. Selangor, Petaling, Damansara


15. Selangor, Hulu Langat, Hulu Semenyih


16. Selangor, Hulu Langat, Cheras


17. Selangor, Petaling, Petaling


18. Selangor, Klang, Klang


19. Selangor, Hulu Langat ,Kajang


20. Selangor, Sepang, Dengkil


21. Selangor, Hulu Langat, Semenyih


22. Selangor, Kuala Langat, Tanjung Duabelas


23. Selangor, Kuala Langat, Jugra


24. Selangor, Kuala Langat, Telok Panglima Garang


25. Selangor, Hulu Langat, Beranang


26. Selangor, Kuala Langat, Bandar


27. Selangor, Kuala Langat, Kelanang


28. Selangor, Sepang, Labu


29. Selangor, Kuala Langat, Morib


30. Selangor, Kuala Langat, Batu


31. Selangor, Sepang, Sepang


32. Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Petaling


33. Wilayah Persekutuan, Putrajaya
sumber: BUKU AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (AKTA 127) & PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH-PERINTAH

Pembakaran Terbuka

Sebarang kebakaran , pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas tidak dihalakan melalui cerobong atau serombong kecuali aktiviti-aktiviti yang di tetapkan oleh Menteri melalui Perintah yang disiarkan oleh Warta.

AMARAN !
Aktiviti yang dilarang sama sekali:
 • di atas tanah gambut
 • kawasan 30km jejari di sekitar lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur kecuali 5 aktiviti berikut ;

* pembakaran tanaman berpenyakit;

*pembakaran untuk aktiviti keagamaan penyembahan;

*pembakaran mayat;

*grill,barbeku (bukan di atas tanah gambut); dan

* 'flaring'

PERUNTUKAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974

 • Seksyen 29A

Tidak seorang boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka di mana-mana premis.

 • Seksyen 29B

Pemunya atau penduduk di mana premis itu disifatkan melanggar Seksyen 29A, Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

 • Perintah Larangan (di bawah Sekyen 29AA)

Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar boleh mengeluarkan Perintah Larangan bagi memberhentikan semua aktiviti-aktiviti pembakaran terbuka termasuk 15 aktiviti yang diistiharkan sebagai bukan pembakaran terbuka di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Diistiharkan) (Pembakaran Terbuka) 2003 di kawasan- kawasan tertentu melalui apa-apa cara yang difikirkan bersesuaian apabila :-

* kualiti di kawasan itu mencapai tahap yang tidak sihat dan kebakaran , pembakaran atau pembaraan itu membahayakan alam sekeliling.

Menteri melalui warta boleh menentukan keadaan-keadaan di mana pembakaran tidak boleh dilalkukan sama sekali.

KESALAHAN DAN DENDA

Seksyen 29A(2) atau 29B, akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

 • Kompaun - RM 2000.00 maksima bagi setiap longgokkan kebakaran.
 • Denda - RM 500,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.

PERWAKILAN KUASA

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa) (Penyiasatan Pembakaran Terbuka) 2000

Agensi yang telah di perwakilkan kuasa untuk MENYIASAT pembakaran terbuka (Seksyen 29A)

 • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
 • Polis DiRaja Malaysia
 • Majlis dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
 • Dewan Bandaraya Labuan

ANDA BOLEH MEMBANTU MENCEGAH KEBAKARAN TERBUKA

 • Sampah sarap organik (seperti makanan) ditanam dan direputkan untuk dijadikan baja;
 • Pastikan api dipadamkan sebelum membuang puntung rokok;
 • Sisa-sisa pertanian, cantasan pokok , ranting-ranting di ladang dan di kebun direputkan sebagai baja;
 • Reja-reja kayu di tapak pembinaan dijual atau diguna semula;
 • Amalkan Kitar Semula;
 • Laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya ada berlaku pembakaran terbuka.

KESAN-KESAN PEMBAKARAN TERBUKA

 • Udara menjadi kotor akibat bertambahnya kumin-kumin pepejal pepejal atau habuk, karbon dioksida dan lain-lain bahan pencemar;
 • Keadaan persekitaran jerebu
 • Jarak penglihatan berkurangan yang boleh membahayakan pengguna jalan raya , pesawat penerbangan dan kapal-kapal
 • Gangguan kesihatan (lelah, bronchitis, alahan, radang, paru-paru, mata sakit, dan kulit) terutamanya kepada bayi ,kanak-kanak, orang tua dan pesakit lelah)
 • Kemerosotan industri pelancongan yang memberi kesan kepada ekonomi dan pertukaran wang asing
 • Gangguan kepada murid sekolah dan jika kedaan bertambah buruk, sekolah terpaksa ditutup.
 • Produktiviti pertanian semakin berkurangan
 • Kemusnahan hutan dan kepelbagaian biologi
 • Gangguan aktiviti harian dan ekonomi ;dan
 • Kemusnahan harta benda

Jerebu & Panduan Kesihatan Untuk Anda


Jerebu

Panduan Kesihatan Untuk Anda

Apakah Jerebu?

Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung-apung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar.Punca - Punca Jerebu

Punca utama jerebu adalah akibat daripada :

 • Pembakaran Secara Terbuka
 • Asap Dari Kilang
 • Asap Dari Kenderaan

HINDARI DARIPADA PERBUATAN YANG BOLEH MENYEBABKAN JEREBU.Indeks Pencemaran Udara (IPU)


IPU diperolehi daripada pengukuran habuk yang halus (10 mikron ke bawah) dan beberapa jenis gas yang boleh menjejaskan kesihatan iaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan ozon. IPU digunakan sebagai panduan untuk mengetahui status kualiti udara dan kesannya terhadap kesihatan seperti berikut :-

Nilai IPU

Status

0 - 50 Baik
51 - 100 Sederhana
101 - 200 Tidak Sihat
201 - 300 Sangat Tidak Sihat
301 - 500 Berbahaya

Anda perlu mengikuti perkembangan semasa melalui media massa (akhbar, televisyen dan radio) untuk mengetahui tahap jerebu semasa di tempat anda supaya dapat mengambil langkah - Iangkah pencegahan.

JEREBU MENGANCAM KESIHATAN ANDA

Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan yang buruk kepada semua orang terutama golongan yang berisiko tinggi iaitu :-
i) Kanak-kanak
ii) Orang tua
iii) Mereka yang mengalami penyakit
 • asma
 • bronkitis
 • radang paru-paru
 • penyakit paru-paru yang kronik
 • jantung
 • alahan
iii) Perokok
iv) Mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah.
Apakah Tanda dan Gejala Kesan Jerebu Kepada Kesihatan

Kesan-kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah:
• Terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk.
• Terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas.
• Mata terasa pedih dan berair.
• Hidung berair dan kerap bersin.
• Kulit badan terasa gatal-gatal.
• Terasa sakit dada.
Dapatkan rawatan dan nasihat doktor di klinik berhampiran sekiranya anda mempunyai tanda-tanda dan gejala tersebut.

CEGAHLAH PENYAKIT AKIBAT JEREBU. IKUTI NASIHAT BERIKUT:-
 • Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, sakit jantung atau penyakit paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah buruk.
 • mereka yang di dalam kumpulan berisiko tinggi hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan.
 • Penutup hidung (nasal mask) hendaklah digunakan oleh semua penunggang motosikal, mereka yang bekerja di luar bangunan atau di tempat-tempat yang berhabuk dan juga mereka yang dalam kumpulan berisiko tinggi.
 • Perokok yang mempunyai anak kecil, ibu bapa tua dan sanak saudara yang berpenyakit jangan merokok di dalam rumah.
 • Sejauh yang boleh, orang ramai dinasihatkan supaya tinggal di dalam bangunan atau rumah.
 • Kurangkan aktiviti sukan di luar rumah
 • Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air bersih.
 • Sekiranya kenderaan anda berhawa dingin, sila gunakannya.
 • Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa meminum air yang banyak.
 • Perokok dinasihatkan supaya tidak merokok apabila keadaan udara tidak sihat ( iaitu IPU yang melebihi 100 )
 • Mereka yang berisiko tinggi dinasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerebu sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tahap berbahaya di kawasan mereka.

August 3, 2009

Hazardous Substances in e-Waste

Electrical and electronic equipment contain different hazardous materials which are harmful to human health and the environment if not disposed of carefully. While some naturally occurring substances are harmless in nature, their use in the manufacture of electronic equipment often results in compounds which are hazardous (e.g. chromium becomes chromium VI). The following list gives a selection of the mostly found toxic substances in e-waste.

Substance &Occurrence in e-waste

Halogenated compounds:

- PCB (polychlorinated biphenyls)
Condensers, Transformers

- TBBA (tetrabromo-bisphenol-A)
-
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts68.html "
-PBB (polybrominated biphenyls)
- PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
Fire retardants for plastics (thermoplastic components, cable insulation)TBBA is presently the most widely used flame retardant in printed wiring boards and casings.


- Chlorofluorocarbon (CFC)
Cooling unit, Insulation foam

- PVC (polyvinyl chloride)
Cable insulation

Heavy metals and other metals:

- Arsenic
Small quantities in the form of gallium arsenide within light emitting diodes

- Barium
Getters in
CRT

- Beryllium
Power supply boxes which contain silicon controlled rectifiers and x-ray lenses


- Cadmium
Rechargeable NiCd-batteries, fluorescent layer (CRT screens), printer inks and toners, photocopying-machines (printer drums)

- Chromium VI
Data tapes, floppy-disks

- Lead
CRT screens, batteries, printed wiring boards

- Lithium
Li-batteries

- Mercury
Fluorescent lamps that provide backlighting in LCDs, in some alkaline batteries and mercury wetted switches

- Nickel
Rechargeable NiCd-batteries or NiMH-batteries, electron gun in CRT

- Rare Earth elements (Yttrium, Europium)
Fluorescent layer (CRT-screen)

- Selenium
Older photocopying-machines (photo drums)

- Zinc sulphide
Interior of CRT screens, mixed with rare earth metals

Others:

- Toner Dust
Toner cartridges for laser printers / copiers

Radio-active substances

- Americium
Medical equipment, fire detectors, active sensing element in smoke detectors


Arsenic
Arsenic is a poisonous metallic element which is present in dust and soluble substances. Chronic exposure to arsenic can lead to various diseases of the skin and decrease nerve conduction velocity. Chronic exposure to arsenic can also cause lung cancer and can often be fatal.

Barium
Barium is a metallic element that is used in sparkplugs, fluorescent lamps and "getters" in vacuum tubes. Being highly unstable in the pure form, it forms poisonous oxides when in contact with air. Short-term exposure to barium could lead to brain swelling, muscle weakness, damage to the heart, liver and spleen. Animal studies reveal increased blood pressure and changes in the heart from ingesting barium over a long period of time. The long-term effects of chronic barium exposure to human beings are still not known due to lack of data on the effects.

Beryllium
Beryllium has recently been classified as a human carcinogen because exposure to it can cause lung cancer. The primary health concern is inhalation of beryllium dust, fume or mist. Workers who are constantly exposed to beryllium, even in small amounts, and who become sensitised to it can develop what is known as Chronic Beryllium Disease (beryllicosis), a disease which primarily affects the lungs. Exposure to beryllium also causes a form of skin disease that is characterised by poor wound healing and wart-like bumps. Studies have shown that people can still develop beryllium diseases even many years following the last exposure.

Brominated flame retardants (BFRs)
The 3 main types of BFRS used in electronic and electrical appliances are Polybrominated biphenyl (PBB), Polybrominated diphenyl ether (PBDE) and Tetrabromobisphenol - A (TBBPA). Flame retardants make materials, especially plastics and textiles, more flame resistant. They have been found in indoor dust and air through migration and evaporation from plastics. Combustion of halogenated case material and printed wiring boards at lower temperatures releases toxic emissions including dioxins which can lead to severe hormonal disorders. Major electronic manufacturers have begun to phase out brominated flame retardants because of their toxicity.

Cadmium
Cadmium components may have serious impacts on the kidneys. Cadmium is adsorbed through respiration but is also taken up with food. Due to the long half-life in the body, cadmium can easily be accumulated in amounts that cause symptoms of poisoning. Cadmium shows a danger of cumulative effects in the environment due to its acute and chronic toxicity. Acute exposure to cadmium fumes causes flu-like symptoms of weakness, fever, headache, chills, sweating and muscular pain. The primary health risks of long term exposure are lung cancer and kidney damage. Cadmium also is believed to cause pulmonary emphysema and bone disease (osteomalacia and osteoporosis). For more information on go to: http://www.intox.org/databank/documents/chemical/cadmium/ehc135.htm

CFCs (Chlorofluorocarbons)
Chlorofluorocarbons are compounds composed of carbon, fluorine, chlorine, and sometimes hydrogen. Used mainly in cooling units and insulation foam, they have been phased out because when released into the atmosphere, they accumulate in the stratosphere and have a deleterious effect on the ozone layer. This results in increased incidence of skin cancer in humans and in genetic damage in many organisms. For more information go to http://www.c-f-c.com/supportdocs/cfcs.htm

Chromium
Chromium and its oxides are widely used because of their high condctivity and anti corrosive properties. While some forms of chromium are non toxic, Chromium (VI) is easily absorbed in the human body and can produce various toxic effects within cells. Most chromium (VI) compounds are irritating to eyes, skin and mucous membranes. Chronic exposure to chromium (VI) compounds can cause permanent eye injury, unless properly treated. Chromium VI may also cause DNA damage. For more information, go to http://www.intox.org/databank/documents/chemical/chromium/ehc61.htm

Dioxins
Dioxins and furans are a family of chemicals comprising 75 different types of dioxin compounds and 135 related compounds known as furans. Dioxins is taken to mean the family of compounds comprising polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs). Dioxins have never been intentionally manufactured, but form as unwanted by-products in the manufacture of substances like some pesticides as well as during combustion. Dioxins are known to be highly toxic to animals and humans because they bio-accumulate in the body and can lead to malformations of the foetus, decreased reproduction and growth rates and cause impairment of the immune system among other things. The best-known and most toxic dioxin is 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). For further information go to http://www.deh.gov.au/industry/chemicals/dioxins/pubs/incinfinal.pdf

Lead
Lead is the fifth most widely used metal after iron, aluminium, copper and zinc. It is commonly used in the electrical and electronics industry in solder, lead-acid batteries, electronic components, cable sheathing, in the glass of CRTs etc. Short-term exposure to high levels of lead can cause vomiting, diarrhea, convulsions, coma or even death. Other symptoms are appetite loss, abdominal pain, constipation, fatigue, sleeplessness, irritability and headache. Continued excessive exposure, as in an industrial setting, can affect the kidneys. It is particularly dangerous for young children because it can damage nervous connections and cause blood and brain disorders. For more information go to http://www.hc-sc.gc.ca/english/iyh/environment/lead.html and http://www.intox.org/databank/documents/chemical/lead/ukpid25.htm.

Mercury
Mercury is one of the most toxic yet widely used metals in the production of electrical and electronic applications. It is a toxic heavy metal that bioaccumulates causing brain and liver damage if ingested or inhaled. In electronics and electrical appliances, mercury is highly concentrated in batteries, some switches and thermostats, and fluorescent lamps. For more information go to http://www.intox.org/databank/documents/chemical/mercury/cie322.htm

Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a class of organic compounds use in a variety of applications, including dielectric fluids for capacitors and transformers, heat transfer fluids and as additives in adhesives and plastics. PCBs have been shown to cause cancer in animals. PCBs have also been shown to cause a number of serious non-cancer health effects in animals, including effects on the immune system, reproductive system, nervous system, endocrine system and other health effects. PCBs are persistent contaminants in the environment. Due to the high lipid solubility and slow metabolism rate of these chemicals, PCBs accumulate in the fat-rich tissues of almost all organisms (bioaccumulation). The use of PCBs is prohibited in OECD countries, however, due to its wide use in the past, it still can be found in waste electrical and electronic equipment as well as in some other wastes. Polyvinyl chloride (PVC)Polyvinyl chloride (PVC) is the most widely-used plastic, used in everyday electronics and appliances, household items, pipes, upholstrery etc. PVC is hazardous because contains up to 56 percent chlorine which when burned produces large quantities of hydrogen chloride gas, which combines with water to form hydrochloric acid and is dangerous because when inhaled, leads to respiratory problems.

Selenium
Exposure to high concentrations of selenium compounds cause selenosis. The major signs of selenosis are hair loss, nail brittleness, and neurological abnormalities (such as numbness and other odd sensations in the extremities).

Sources Article : http://ewasteguide.info/hazardous_substances
Source: Information collated from http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green