Logo RAS - New

Logo RAS - New

June 19, 2017

PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PENGUATKUASAAN MELALUI ‘GUIDED SELF REGULATION’ (GSR) OLEH JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)

pemakluman pelaksanaan penguatkuasaan melalui ‘guided self regulation’ (gsr) OLEH JABATAN ALAM SEKITAR (jas)

Saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.         Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah melaksanakan Penguatkuasaan Melalui ’Guided Self Regulation’ (GSR) sejak Julai 2016 ke atas semua premis.  Melalui pelaksanaan tersebut di atas, kesemua Premis adalah diarahkan untuk mewujudkan tujuh (7) Environmental Mainstreaming Tools (EMT) di Premis masing-masing seperti berikut:

a)    Environmental Policy (EP)
b)    Environmental Budgeting (EB)
c)    Environmental Monitoring Committee (EMC)
d)    Environmental Facility (EF)
e)    Environmental Competency (EC)
f)     Environmental Reporting & Communication (ERC)
g)    Environmental Transparency (ET)            


Penerangan lebih lanjut mengenai perkara tersebut di atas adalah seperti dijelaskan di dalam Environmental Mainstreaming Directive yang boleh dimuaturun daripada Laman Web Jabatan Alam Sekitar.

3.         Selain itu, semua sektor industri dikehendaki untuk melengkapkan dan mengembalikan Laporan Pematuhan EMT kepada pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri. Laporan Pematuhan EMT boleh dimuaturun daripada Laman Web Jabatan Alam Sekitar.

4.         Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dipanjangkan di Talian 06-2345720.

Pengarah JAS Negeri Melaka

b.p Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling Malaysia

No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green