Logo RAS - New

Logo RAS - New

July 9, 2010

HENTIKAN PENCEMARAN SUNGAI


Tahukah Anda ?
Pencemaran air ialah perubahan kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia atau biologi air sehingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya kepada kesihatan dan keselamatan awam atau kepada hidupan dan tumbuhan.
Punca-punca pencemaran sungai pada amnya terdiri daripada punca tetap seperti pelepasan dari kawasan perindustrian dan dari loji pengolahan kumbahan serta punca tidak tetap seperti air larian dari gunatanah pertanian, kediaman, perdagangan, perniagaan, industry dan sebagainya. Sungai dikategorikan kepada lima kelas iaitu:

Kelas 1
-Pemeliharaan unutk persekitaran semulajadi bekalan air 1-secara praktiknya tidak memerlukan rawatan.
-Perikanan 1-untuk spesies akuatik yang sangat sensitive
Kelas 2A
-Bekalan Air 2-memrlukan rawatan konvensional
-Perikanan 2-untuk spesies sensitive
Kelas 2B
Sesuai untuk aktiviti rekreasi yang melibatkan sentuhan badan
Kelas 3
-Bekalan Air 3-memerlukan rawatan yang intensif
-Perikanan 3-untuk minuman haiwan ternakan
Kelas 4
-Pengairan
Kelas 5
-Selain daripada di atas

No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green