Logo RAS - New

Logo RAS - New

July 14, 2010

PENGURUSAN SUNGAI MELAKA MS ISO14001

POLISI ALAM SEKITAR
Jabatan Pengairan Dan Saliran Melaka adalah komited kearah menyediakan perkhidmatan pengurusan Sg. Melaka (pembangunan dan penyelenggaraan) yang berkesan dan berterusan dengan memenuhi semua kehendak-kehendak perundangan yang berkaitan alam sekitar serta lain-lain keperluan yang ditetapkan serta berusaha untuk penambahbaikan secara berterusan melalui:
a. Mengawal dan memantau aktiviti penyelenggaraan dan pembangunan sungai Melaka supaya tidak tercemar dan merosakkan alam sekitar.
b. Mewujudkan zon rekreasi yang selamat, mesra pengguna dan mesra alam.
c. Memantau effluent yang dilepaskan ke dalam sungai (secara visual)
d. Memeriksa dan memantau parameter-parameter air sungai mengikut Indek Kualiti Air (WQI) dilokasi yang ditetapkan.
Bagi pemantauan dan perlaksanaan polisi, pengurusan Sungai Melaka menyediakan program-program alam sekitar dan didokumentasikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar. Pengurusan Sungai Melaka juga memastikan semua anggota, orang awam dan pihak-pihak berkepentingan mudah memperolehi maklumat berkaitan polisi.


SKOP SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR
‘Perkhidmatan Pengurusan Sungai Melaka’
Skop persijilan merangkumi:
i. Pemantauan alam sekitar dalam kawasan koridor Sungai Melaka dari muara hingga ke hulu sejauh 39 km di Gadek. Penumpuan diberikan kepada Sungai Melaka di dalam daerah Melaka Tengah sejauh 24 km.
ii. Melaporkan perkembangan semasa alam sekitar kepada agensi-agensi berkenaan.
iii. Mematuhi kehendak alam sekitar dalam aktiviti-aktiviti organisasi.
iv. Member khidmat nasihat kepada pihak ketiga atau luaran agar mematuhi kehendak alam sekitar dalam aktiviti mereka berkaitan sungai dan koridornya.
v. Merancang dan merangka program peningkatan kualiti alam sekitar di kawasan koridor sungai seperti di para (i) di atas.
vi. Pemantauan di persekitaran pantai berhampiran muara Sungai Melaka kesan daripada aliran air sungai yang tercemar serta menyediakan laporan.OBJEKTIF DAN SASARAN
Objektif alam sektar 1:
Meningkatkan Indek Kualiti Air Sungai Melaka
Sasaran:
Mencapai Indek Kualiti Air Kelas 2 pada 2010
Objektif Alam Sekitar 2:
Memastikan kebersihan fizikal Sungai Melaka.
Sasaran:
Penurunan 20% daripada 120 tan sampah pada tahun 2010.
Objektif Alam Sekitar 3:
Sasaran:
Menaiktaraf 2 zon rekreasi sediada dan membina 2 zon rekreasi baru menjelang 2010.


INFO:
Panjang Sungai Melaka: 39 km
Luas Lembangan: 608 km persegi
Cabangan sungai utama:
• Sg. Batang Melaka
• Sg. Tampin
• Sg. Durian Tunggal
• Sg. Cheng
• Sg. Putat

No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green