Logo RAS - New

Logo RAS - New

July 13, 2010

PROGRAM 1 NEGERI, 1 SUNGAI

LATAR BELAKANG SUNGAI.
Sungai Melaka mempunyai kawasan tadahan seluas 608 km persegi dengan panjangnya 39 km. sungai ini bermula dari pertemuan Sungai Batang Melaka dan Sungai Tampin yang terletak di dalam Daerah Alor Gajah dan berakhir di muaranya di Selat Melaka di daeerah Melaka Tengah.
Terdapat lima batang sungai utama yang mengalir masuk ke dalam sistem sungai Melaka iaitu Sungai Batang Melaka, Sungai Tampin, Sungai Durian Tunggal, Sungai Cheng dan Sungai Putat.
Sungai Melaka merupakan salah satu produk pelancongan utama bagi Negeri Melaka di mana dengan projek pengindahan dan pembersihan yang dijalankan dengan mengekalkan nilai-nilai sejarah yang ada telah menjadikan Sungai Melaka setaraf dengan sungai-sungai yang menarik dari luar Negara seperti Sungai San Antonio, Texas dan Sungai Kallang, Singapura.
Pada keseluruhannya kualiti air Sungai Melaka adalah di dalam kategori sederhana tercemar dengan Indeks Kualiti Air(IKA) bernilai 75IKA. Ini disebabkan oleh pelbagai sumber pencemaran yang mengalir terus ke dalam sistem Sungai Melaka.
Kualiti air sungai merosot dan tercemar akan mengancam kehidupan air, alam dan manusia.


PUNCA PENCEMARAN
Pencemaran Sungai Melaka kerana sumbangan factor-faktor berikut:
• Domestic
• Tapak pembinaan
• IWK
• IKS
• Restoran/gerai
• Pasar Basah
• Aktiviti pengambilan pasir
• Tapak pelupusan sampah
• Aktiviti pertanian/ternakan
• Industri/bengkel

AKIBAT PENCEMARAN SUNGAI
• Meningkatkan kos rawatan air untuk bekalan air minuman
• Mengganggu ekologi dan mengancam kehidupan flora dan fauna
• Menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan manusia
• Mengurang dan menghadkan lokasi untuk rekreasi dan beriadah di tepi sungai
• Pencemaran sungai menjejaskan kedatangan pelancong
• Menjejaskan aktiviti social dan ekonomi
• Sampah sarap yang menghalang laluan air boleh menyebabkan banjir kilat.


OBJEKTIF PROGRAM SATU NEGERI SATU SUNGAI
• Meningkatkan kualiti air Sungai Melaka dari kelas 3 kepada kelas 2 menjelang tahun 2010
• Mewujudkan sungai yang bersih, hidup dan bertenaga(clean, living and vibrant)
• Mempelbagaikan sepsis kehidupan di dalam air
• Mewujudkan lebih banyak lokasi rekreasi dan riadah untuk orang awam
• Meningkatkan kedatangan pelancong dan menambahkan produk pelancongan
• Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kebersihan dan meningkatkan kualiti air sungai


PELAN TINDAKAN PEMULIHAN
Jangka Pendek
• Pembersihan sungai
• Pengorekan endapan
• Pengukuhan tebing
• Pemulihan kualiti air
Jangka panjang
• Pelaksanaan MS ISO 14001
• Program kempen kesedaran kepada kumpulan sasaran
• Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Sungai
• Memasukkan pelan tindakan pemulihan kualiti air dalam pelan strategic pembangunan
• Pengukuhan institusi perundangan

PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN
1.langkah struktur
• Kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan sungai
• Mengorek endapan
• Membina struktur perlindungan tebing
• Membina GPT, log boom dan MFRT bagi tujuan memerangkap sedimen dan sampah
• Memasang perangkap minyak di premis makanan
• Merawat kualiti air sungai dengan kaedah bioteknologi EM, water keeper dll.
• Menaiktaraf kemudahan rekreasi membina landskap dan menanam pokok
• Pembinaan kolam perangkap endapan

2.langkah bukan struktur
• Hebahan/publisiti
• Ceramah pendidikan dan aktiviti river ranger
• Aktiviti gotong-royong dengan komuniti setempat.

KUALITI AIR SUNGAI:KLASFIKASI
KELAS 1 Bersih untuk terus diminum
KELAS 2 Bersih tetapi perlu dirawat sebelum diminum
KELAS 3 Tidak bersih dan memerlukan rawatan yang rapi sebelum diminum
KELAS 4 Hanya sesuai untuk pengairan pertanian
KELAS 5 Tidak sesuai untuk sebarang kegunaan

1 comment:

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green