Logo RAS - New

Logo RAS - New

July 15, 2009

Enviromental Characteristics

ODP
GWP
ISSUES
CFC 11
1
4000
MP CONTROL
CFC 12
1
8500
MP CONTROL
HCFC 141b
0.1
630
MP CONTROL
HCFC 22
0.05
1700
MP CONTROL
HCFC 124
0.02
480
MP CONTROL
HCFC 142b
0.06
2000
MP CONTROL
HFC 134a
HFC 404 A
HFC 410A
HFC 245fa
0
1300
3920
2140
790 -1040
KP CONTROL. EU to phase out HFC 134a in new vehicles (2011-2017)
HFC 1234 yf (HFO)
0
4
Consider as HFC – KP basket
CO2 (R-744)
Ammonia ( R-718)
0
0
0
0
Certain application still under research/ energy efficiency. Refrigeration grade.
Toxicity
Hydrocarbon (HC)
o
negligible
Flammable

No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green