Logo RAS - New

Logo RAS - New

July 15, 2009

Methyl Bromide


Metil Bromida – digunakan untuk fumigasi tanah,
rawatan keatas kuarantin dagangan terutamanya perabot kayu dan balak,
serta penyelenggaraan rumput di padang golf
Methyl Bromide – use in soil fumigation, quarantine preshipment treatment, maintenance of grass at golf course


No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green