Logo RAS - New

Logo RAS - New

August 19, 2009

Pertumbuhan Populasi dan Alam sekitar : Masalah Global

Bila negara makin pesat membangun, populasi manusia akan meningkat . Ini menyebabkan kadar permintaan manusia terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Ianya terjadi apabila manusia memerlukan; • tempat tinggal


 • pekerjaan


 • bekalan air


 • bekalan elektrik


 • pengangkutan

 • makanan

 • dan lain-lain

Ini bagi memastikan mereka memperolehi kehidupan yang lebih sempurna. namun permintaan ini terhasil disebabkan perbezaan eknomi dan keadaan demografik.


Amerika Latin, Asia Barat dan Selatan Eropah merupajkan negara yang sedang membangun dari sektor perindustrian. Perladangan, perdagangan, dan pertanian memerlukan kawasan tanah yang luas bagi pembinaan kilang , pembukaan tanah baru bagi pertanian/perladangan dan membangunkan bandar-bandar baru bagi meningkatkan ekonomi negara.


Selain itu gaya hidup manusia yang mahukan kehidupan yang lebih baik seperti rumah , bekalan elektrik dan air, kereta dan lain-lain menyebabkan permintaan terhadap sumber semulajadi semakin tinggi.Penghijrahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain secara haram atau melalui saluran yang betul juga menyebabkan mereka berpindah bagi mendapatkan peluang pekerjaan dan mengubah gaya hidup mereka.


Pengurusan semulajadi yang terancang seperti penebangan hutan secara berleluasa, pelepasan effluen yang tidak terkawal dan pembuangan sisa toksik ke sungai serta pelepasan asap hitam ke atmosfera boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Namun kesan kepada alam sekitar boleh dihubung kait dengan faktor -faktor di bawah:
 • Masalah Sumber Bekalan Air

Bekalan air bersih akan tercemar dan berkurangan akibat penebangan pokok di kawasan tadahan air da pencemaran sungai akibat dari hakisan tanah dan pembuangan sisa toksik. • Pengurusan Sisa Pepejal

Penghasilan sampah sarap oleh manusia yang semakin banyak dan tapak pelupusan sampah yang tidak bersistem boleh menyebabkan larut resap oleh sampah sarap yang memasuki sungai yang berdekatan atau meresap air bawah tanah dan mencemar bekalan air.


 • Haiwan Perosak

Bilangan haiwan perosak yang tinggi seperti tikus lipas dan lalat mampu menyebarkan penyakit kepada manusia semakin berleluasa.
 • Pencemaran Udara

Pelepasan karbon dioksida ,chloroflurocarbon (CFC), sulfur dioksida dan gas-gas lain dari asap kenderaan dan kilang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang mampu menyebabkan kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.

 • Masalah Kesihatan

Air tercemar mengandungi bahan-bahan toksik atau mengandungi vektor yang membawa penyakit kepada manusia dan haiwan seperti taun, kolera dan sebagainya.

 • Kepelbagaian Biodiversiti

Penebangan hutan yang tidak terkawal dan tidak terancang mampu mnyebabkan spesis flora dan fauna yang amat berharga akan pupus. • Perubahan iklim dunia

Gas rumah hijau yang terbebas ke udara hasil dari pembakaran bahan api fosil akan terperangkap di dalam atmosfera dan menyebabkan bumi akan panas. Apabila suhu bumi meningkat, paras lautan menjadi tinggi dan ini akan menyebabkan banjir. Masalah kepanasan bumi ini akan juga menghasilkan kemarau berpanjangan.
Bagaimana kita Mengatasinya?

Cara masalah ini adalah melalui tiga perkara yang perlu dititikberatkan iaitu;

 • menstabilkan populasi

 • mengurangkan penggunaan sumber
 • pengurusan sumber yang berkesan.

Menstabilkan Populasi

Apabila kita mampu mengawal kadar pertumbuhan populasi , kita dapat mengurangkan kadar permintaan populasi terhadap semulajadi. Ini membolehkan sesebuah negara memfokuskan kewangan negara ke bidang pendidikan , kesihatan dan peluang pekerjaan . Dengan mengawal kadar populasi juga ia mampu meningkat produktiviti dan kualiti hidup apabila rakyat mampu untuk menabung dan melabur kewangan dengan baik.

Mengamalkan Kitar Semula

Dengan mengamalkan sikap kitar semula bahan terbuang , penggunaan semula bahan terpakai , mengurangkan pembelian bahan yang tidak boleh dikitar semula dan mengamalkan mesra alam seperti mengurangkan penggunaan elektrik dan air mampu mengurangkan penggunaan semulajadi dalam penghasilan sesuatu produk.

Pengurusan Sumber Yang Berkesan

Menguruskan dan mengawal sumber alam semulajadi dengan efisien dan berkesan. Dengan ini sumber tersebut boleh bertahan bagi jangkamasa panjang. Dengan mencari sumber alternatif yang boleh menggantikan sumber yang sedia ada akan membantu dalam memelihara sumber semulajadi daripada pupus.

PEMBANGUNAN LESTARI

Untuk mempacapai pembangunan lestari perkara-perkara yang erlu digabungkan dengn sebaiknya ialah ekonomi, sosial, politik, dan ekologi bagi mencapai kestabilan serta mewujudkan kualiti hidup yang seimbang seiring dengan perkembangan pembangunan negara.

Kesimpulan, pertumbuhan populasi dunia dan kesedaran dalam memelihara alam sekitar merupakan masalah global yang perlu dihadapi oleh masyarakat dunia masa kini demi untuk memastikan pembangunan lestari dapat menjamin masyarakat dunia mendapat kualiti hidup yang lebih baik .
2 comments:

 1. PERLU KERJASAMA DARI SEMUA PIHAK TERMASUK ORANG PERSEORANG, NGO, KERJAAN & PBB

  ReplyDelete
 2. tanamkan sifat dari rumah ke tempat kerja dan awam.

  ReplyDelete

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green