Logo RAS - New

Logo RAS - New

May 4, 2012

JABATAN ALAM SEKITAR MELAKA MENERAPKAN TEKNOLOGI HIJAU DI AMALAN PEJABAT


SLOGAN  - TINDAKAN SETEMPAT MEMBERI MANFAAT MENYELURUH
(ACT LOCALLY, IMPACT GLOBALLY)
VISI - Menjadi sebuah organisasi yang mengamalkan amalan hijau secara berterusan.
MISI – Melahirkan warga JAS Melaka yang komited dalam amalan hijau melalui  pendidikan dan kesedaran.
MATLAMAT - Untuk menetapkan halatuju organisasi dan menyediakan pelan tindakan untuk diamalkan oleh warga Jabatan Alam Sekitar Melaka bagi menikmati kualiti kehidupan yang baik dan persekitaran yang sihat
OBJEKTIF;
 1. mengurangkan penggunaan tenaga di jabatan dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi
 2. mempromosi amalan hijau di kalangan industri di Negeri Melaka
 3. melaksanakan program pendidikan dan kesedaran di kalangan warga JAS dan orang awam
 4. menggalakkan pengurusan sumber yang mampan bagi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang
 5. menggalakkan penggunaan pengangkutan yang mesra alam
 6. menggalakkan amalan hijau dalam perolehan penggunaan,pelupusan bekalan dan ICT
KRITERIA TEKNOLOGI HIJAU;
 1. Ia meminimumkan degradasi kualiti persekitaran
 2. Ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar
 3. Ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan
 4. Ia menjimatkan tenaga dan sumber asli
 5. Ia menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui

No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green