Logo RAS - New

Logo RAS - New

December 28, 2010

Ricoh Perkenal Dakwat Biomass Lebih Mesra Alam

Ricoh Malaysia memperkenalkan satu lagi inisiatif dalam usaha memulihara alam sekitar dengan menawarkan dakwat pencetak daripada bahan mentah biomass yang mengguna pakai resin berasaskan tumbuh-tumbuhan sebagai komponen utama.

Menerusinya, Ricoh tidak lagi bergantung kepada dakwat yang menggunakan resin petroleum tetapi digantikan dengan dakwat berasaskan biomass dengan peratusan kandungan ‘for E Tonner’ 25 peratus.

Namun pengguna tidak perlu bimbang dengan kualitinya kerana ia hampir sama dengan dakwat berasaskan petroleum yang member kesan buruk kepada alam sekkitar.

Dakwat biomass itu mempunyai keupayaan pengecas dan kecairan yang menepati tahap piawaian bagi memberikan prestasi optimum untuk pengguna memperoleh cetakkan imej yang seperti mana dakwat konvensional.

Penggunaan dakwat biomass secara berterusan mampu memberikan kesan yang efektif dalam usaha mengurangkan pencemaran alam khususnya apabila ia menggunakan petroleum yang lebih rendah.

Kesannya akan dapat dilihat apabila ia membebaskan kandungan karbon dioksida yang lebih rendah ketika pembakaran dakwat terpakai berbanding dakwat yang menggunakan kandungan resin petroleum.

Pengarah Urusannya, Lim Eng Weng, berkata Ricoh sudah mula mengkaji dan membangunkan teknologi dakwat biomass itu sejak beberapa tahun lalu atas kesedaran ingin mengurangkan kebergantungan kepada sumber mineral asli bumi khususnya petroleum.

Setiap tahun, lebih 200, 000 tan dakwat pencetak dihasilkan di seluruh dunia bagi memenuhi keperluan pengguna dan resin adalah komponen utama yang mewakili 80 peratus daripada jumlah dakwat yang dihasilkan itu.

Dalam proses kitar semula kertas, dakwat terpakai akan ditapis dan diasingkan untuk dibakar, justeru, penggunaan resin berasaskan petroleum akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dengan pembebasan karbon dioksida yang tinggi.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!

KEMPEN KITAR SEMULA E-WASTE

Tahukah Anda ?Kebanyakan mentol lampu, samada jenis pijar (incandent), berpendaflour (fluorescent) ataupun berpendaflour kompak mempunyai sedikit cecair merkuri dan bahan kimia berbahaya lain yang boleh mencemarkan tanah dan air bawah tanah.


Opportunity Green